telefon

telefon

+48 730 428 536

godziny pracy

godziny pracy

pon – pt: 8:00 – 18:00

Inwentaryzacje dendrologiczne

Co to jest inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna to ilościowy zapis drzew i krzewów na danym terenie wraz z podstawową ich waloryzacją. 

Opracowanie składa się z części:

W części opisowej podane są informacje na temat zlecającego, wykonawcy, opis metody i celu opracowania. Zawiera także ogólny opis zieleni i warunków siedliskowych inwentaryzowanego obszaru, ewentualne zalecenia odnośnie wymaganych prac a także waloryzację zieleni.

inwentaryzacja dendrologiczna
inwentaryzacje dendrologiczne

Tabela inwentaryzacyjna zawiera:

Cześć fotograficzna to zestawienie zdjęć obrazujących inwentaryzowany obszar oraz poszczególne nasadzenia.

W części graficznej znajduje się mapa z lokalizacją zieleni odzwierciedlająca zasięg korony oraz obwód pnia.

Jak pracujemy?

Wykonujemy inwentaryzację terenów zieleni na terenie całego kraju. Prace wykonywane są przez osoby posiadające kwalifikacje Certyfikowanego Inspektora Drzew oraz Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym według standardu SODIZ 001:2021

Podczas prac terenowych i biurowych wykorzystujemy oprogramowanie branżowe umożliwiające nam pracę na podkładach mapowych z wykorzystaniem odbiornika GPS. Jako załącznik do inwentaryzacji dostarczamy pliki DXF z zapisem lokalizacji drzew ułatwiające dalsze prace projektowe.

Nieodzowną częścią inwentaryzacji jest waloryzacja drzew umożliwiająca dalsze prace projektowe oraz wykonanie gospodarki drzewostanem. Wykonanie operatu dendrologicznego jeszcze na etapie projektowych prac koncepcyjnych bardzo często ułatwia dalsze prace wykonawcze. Pozwala na uniknięcie kolizji inwestycji z drzewami lub uwzględnienie zaleceń odnośnie ochrony drzew.

inwentaryzacje dendrologiczne
Dodatkowe opracowania

Wykonujemy także kompleksowe projekty ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym. Przedstawiamy szczegółowe zalecenia odnośnie rozwiązań projektowych umożliwiających prowadzenie prac w pobliżu drzew minimalizując możliwość ich uszkodzenia.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas wykonywania prac z drzewami jak i posiadane kwalifikacje uzyskane podczas szkoleń i kursów pozwalają nam na realne zastosowanie rozwiązań projektowych umożliwiających minimalizacje kolizji z zastanymi drzewami.

Wykonujemy także inspekcje i diagnostykę drzew wraz z oceną ryzyka w ich otoczeniu. Świadczymy usługi przeglądów obszarowych oraz diagnostyki drzew metodą wizualną (VTA).

Ile kosztuje inwentaryzacja dendrologiczna?

Koszt inwentaryzacji zależny jest od kilku czynników w tym: lokalizacji, wielkości obszaru opracowania, ilości drzew i krzewów, trudności terenu oraz wymaganego czasu na dostarczenie dokumentu. Wyceny wykonujemy indywidualnie, ich koszt jest bezpłatny. Do wykonania wiążącej wyceny często wystarczy podmianie numeru działki. Pomocne są także aktualne zdjęcia.