telefon

telefon

+48 730 428 536

godziny pracy

godziny pracy

pon – pt: 8:00 – 18:00

Blog

Co to jest inwentaryzacja dendrologiczna i dlaczego warto ją przeprowadzić przed wykonaniem projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu?

Co to jest inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna inaczej nazywana inwentaryzacją zieleni to badanie, które polega na dokładnym spisie i ocenie stanu zdrowotnego drzew rosnących na danym terenie. Jest to niezbędne przedsięwzięcie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych lub zagospodarowania przestrzennego, ponieważ pozwala na ochronę i zachowanie cennych nasadzeń. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego warto przeprowadzić inwentaryzację dendrologiczną i jakie korzyści z niej płyną.

Drzewa przeznaczone do zachowania przy placu budowy

Waloryzacja drzewostanu

Po pierwsze, inwentaryzacja dendrologiczna umożliwia waloryzację drzewostanu, czyli określenie wartości ekonomicznej, estetycznej i ekologicznej poszczególnych drzew. Dzięki temu można zaplanować, które z nich warto pozostawić na terenie budowy lub zagospodarowania, a które należy usunąć lub przenieść. Waloryzacja drzewostanu pomaga również w ustaleniu kosztów i sposobów pielęgnacji drzew, które mają zostać zachowane.

Inwentaryzacja dendrologiczna a przepisy dotyczące wycinki drzew

Po drugie, inwentaryzacja dendrologiczna pozwala na uniknięcie konfliktów z prawem i sąsiadami. W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie przyrody, która nakłada szereg ograniczeń i wymogów dotyczących wycinki drzew. Niektóre drzewa są objęte ochroną gatunkową i wymagają specjalnych zezwoleń na ich usunięcie lub przeniesienie. Ponadto, wycinka drzew może naruszać prawa własności lub użytkowania wieczystego sąsiadów, jeśli drzewa rosną na granicy działek. Inwentaryzacja dendrologiczna pozwala na sprawdzenie, czy drzewa podlegają ochronie lub czy mogą być przedmiotem sporu sądowego.

Inwentaryzację warto zlecić przed zakupem działki pod budowę, aby ocenić stan drzew i ewentualną możliwość ich wycięcia. Należy liczyć się z tym, że usunięcie zieleni nie będzie możliwe. Niektóre drzewa mogą wymagać uzyskania zezwolenia i uiszczenia opłaty za usunięcie, inne nie. Inwentaryzacja zieleni pozwala zatem sprawdzić, czy inwestycja jest wykonalna i jakie koszty się z nią wiążą.

Inwentaryzacja jako podstawowy dokument przed wykonaniem projektu architektonicznego

Po trzecie, inwentaryzacja dendrologiczna służy do optymalizacji projektu budowlanego i zagospodarowania terenu. Drzewa mają duży wpływ na klimat, mikroklimat, warunki wodne i glebowe oraz krajobraz danej lokalizacji. Dlatego warto uwzględnić je w planowaniu budynku i otoczenia, tak aby wykorzystać ich zalety i zminimalizować wady. Na przykład, drzewa mogą zapewniać cień, schronienie przed wiatrem, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, a także poprawiać estetykę i atrakcyjność terenu. Z drugiej strony, drzewa mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i budynków, jeśli są chore, uszkodzone lub źle umiejscowione. Inwentaryzacja dendrologiczna pozwala na zaprojektowanie takiego rozwiązania, które będzie harmonijne z istniejącym drzewostanem i nie będzie mu szkodzić.

Podsumowując, inwentaryzacja dendrologiczna jest korzystnym działaniem dla każdego inwestora i projektanta. Dzięki niej można lepiej poznać teren inwestycji, zadbać o ochronę przyrody i krajobrazu oraz stworzyć funkcjonalne i estetyczne otoczenie budynku.

Aby dowiedzieć się więcej o inwentaryzacji dendrologicznej kliknij tutaj.