Wycinka drzew i krzewów w Miastku

Nasze ostatnie zlecenie wycinki drzewostanu wykonywaliśmy dla Szpitala Miejskiego w Miastku.

Wycinka drzew i krzewów miała na celu umożliwienie budowy w tym miejscu lądowiska dla helikopterów.

Z uwagi na prowadzenie prac w okresie lęgowym ptaków, wycinka była prowadzona pod specjalistycznym nadzorem ornitologicznym.