Wycinka buku w Ustce.

Przeprowadziliśmy wycinkę średniej wielkości buka na promenadzie w Ustce.

Bezpośrednie sąsiedztwo budynku wymagało zastosowania techniki kierunkowego opuszczania urobku.