Usunięcie 2 obumarłych świerków.

Wycinka 2 szt. stosunkowo niewielkich świerków w gminie Kolbudy k. Gdańska.
Drzewa niestety uschły na skutek prac ziemnych w ich sąsiedztwie.
Z uwagi na bliskość zabudowań zastosowaliśmy  ścinkę sekcyjną.