Wiatrołom – Drzewo złamane po wichurze

Marcowa pogoda potrafi zaskoczyć wichurami z silnymi porywami wiatru, co skutkuje wyłamaniami gałęzi lub wywrotem całych drzew. Podczas takiej pogody należy unikać przebywania w ich pobliżu. Szybka reakcja jest kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa, dlatego działamy niezwłocznie.

Numer alarmowy to: 730 428 536


Warto pomyśleć o bezpieczeństwie przed tragedią lub stratami finansowymi. Świadczymy usługi diagnostyki i oceny ryzyka w otoczeniu drzew.

sprzątanie drzew po burzy, usuwanie połamanych drzew, sprzątanie połamanych gałęzi przy drogach, wiatrołomy, wywrócone drzewo,  złamane drzewo sprzątanie, interwencja, usunięcie drzewa wywróconego przez wiatr, przewrócone drzewo na posesji, usuwanie wiatrołomów Słupsk

Usunięcie 2 obumarłych świerków.

Wycinka 2 szt. stosunkowo niewielkich świerków w gminie Kolbudy k. Gdańska.
Drzewa niestety uschły na skutek prac ziemnych w ich sąsiedztwie.
Z uwagi na bliskość zabudowań zastosowaliśmy  ścinkę sekcyjną.

Wycinka drzew i krzewów w Miastku

Nasze ostatnie zlecenie wycinki drzewostanu wykonywaliśmy dla Szpitala Miejskiego w Miastku.

Wycinka drzew i krzewów miała na celu umożliwienie budowy w tym miejscu lądowiska dla helikopterów.

Z uwagi na prowadzenie prac w okresie lęgowym ptaków, wycinka była prowadzona pod specjalistycznym nadzorem ornitologicznym.