Usunięcie 2 obumarłych świerków.

Wycinka 2 szt. stosunkowo niewielkich świerków w gminie Kolbudy k. Gdańska.
Drzewa niestety uschły na skutek prac ziemnych w ich sąsiedztwie.
Z uwagi na bliskość zabudowań zastosowaliśmy  ścinkę sekcyjną.

Wycinka drzew i krzewów w Miastku

Nasze ostatnie zlecenie wycinki drzewostanu wykonywaliśmy dla Szpitala Miejskiego w Miastku.

Wycinka drzew i krzewów miała na celu umożliwienie budowy w tym miejscu lądowiska dla helikopterów.

Z uwagi na prowadzenie prac w okresie lęgowym ptaków, wycinka była prowadzona pod specjalistycznym nadzorem ornitologicznym.

Wycinka 2 szt. topoli w Gdyni

2 szt. topoli włoskiej w ciągu ok. 65 lat urosły do wysokości ok. 30 metrów (wysokość 10-piętrowego budynku).

Wspólnota mieszkaniowa zdecydowała się na ich wycięcie. en gatunek żyje ok. 80-100 lat, więc w najbliższej przyszłości drzewa zaczęłyby usychać, stwarzając tym samym zagrożenie dla mieszkańców i przechodniów.

Zadanie nie należało do tych najprostszych z uwagi na na wysokość drzew oraz bliskość zabudowy.

Oczywiście daliśmy radę 🙂